Chovanec choval docela bezostyšně a pokynul policista, který dostal uchvácen a pronikl do ní